Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Module 2

Ruimte voor onbegrensd leren

Wat is onderpresteren? Wanneer leert een leerling?

Na afronding van deze module heb je het volgende geleerd:

Je weet...

  • het verschil tussen absoluut en relatief onderpresteren;
  • het belang van het voorkomen van onderpresteren;
  • waarom het belangrijk is om tot echt leren te komen
  • onder welke condities 'leren in flow' mogelijk is

Je kunt...

  • aangeven welke typen (hoog)begaafde leerlingen het meeste risico lopen tot 'drop-out';
  • aangeven met welke richtlijnen voor compacten ingespeeld wordt op een snel leervermogen;
  • voor jezelf nagaan of al jouw leerlingen onder flow-condities tot leren kunnen komen
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties