Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Module 1

Talentontwikkeling en (hoog)begaafdheid

(H)erkennen van denktalenten: Waarom en hoe? 

Na afronding van deze module heb je het volgende geleerd:

Je weet...

  • welke factoren invloed hebben op de ontwikkeling van talenten in het algemeen en (hoog)begaafdheid in het bijzonder;
  • hoe (hoog)begaafdheid praktisch gedefinieerd kan worden;
  • welke begaafdheidskenmerken opvallend kúnnen zijn bij een goede afstemming met de omgeving;
  • op welke verschillende manieren (hoog)begaafden zich kunnen profileren volgens de profielen van Betts & Neihart

Je kunt...

  • in gesprek gaan met kinderen aan de hand van het model 'Talent in Ontwikkeling';
  • per profiel van (hoog)begaafde leerlingen aangeven in hoeverre de psychologische basisbehoeften relatie, autonomie en competentie tot recht komen;
  • aangeven voor welke leerlingen verrijkend onderwijs op maat (met name) relevant is.
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties