Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Sorteer op:

Aangepaste succesvolle leerling

Cartoon van de aangepaste succesvolle leerling (gebaseerd op de profielen van Betts & Neihart)

Uitleg over (hoog)begaafdheid


Voor (hoog)begaafde leerlingen zullen aanpassingen in het onderwijsaanbod gemaakt moeten worden die verder gaan dan de aanpassingen die gemaakt worden voor de 'goede leerlingen' en de...

Redactie TalentStimuleren

Verrijken: plusopdrachten

Het is belangrijk om aandacht te schenken aan (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs. Vaak staat de zwakkere leerling meer in de schijnwerpers dan de sterkere. Het is niet vanzelfsprekend dat...

Redactie TalentStimuleren

Werken met een Persoonlijk Leerplan


Hoe formuleer je een persoonlijk leerplan voor (hoog)begaafde leerlingen?

Redactie TalentStimuleren