Binnen thema: Stimulerend signaleren
Sorteer op:

iLearning; meervoudige intelligenties in het PO

Met de leermiddelen van Leskracht wordt ieder kind gestimuleerd om op zoek te gaan naar zijn/haar talenten. Het inzetten van de meervoudige intelligenties (Gardner) in de onderwijsleersituatie...

Geplaatst door:
(onbekend)
2350

Pabo Leiden bereidt voor op lesgeven toptalenten

Video over de manier waarop Pabo Leiden studenten voorbereidt op het onderwijs aan toptalenten.

Geplaatst door:
Redactie SLO
3223

Day a Week School

Video over de Day a Week School die ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen 1 dag per week onderwijs biedt dat aansluit op hun capaciteiten en inspeelt op hun behoefte aan uitdaging.

Geplaatst door:
4411

Groep DOEN

Groep DOEN (Denken Op Eigen Niveau) is een bovenschoolse plusklas voor (hoog)begaafde leerlingen binnen het Samenwerkingsverband Vught e.o. Er is een kleuter-, middenbouw- en een bovenbouwgroep.

Geplaatst door:
3260
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties