Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Sorteer op:

Day a Week School

Video over de Day a Week School die ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen 1 dag per week onderwijs biedt dat aansluit op hun capaciteiten en inspeelt op hun behoefte aan uitdaging.

Groep DOEN

Groep DOEN (Denken Op Eigen Niveau) is een bovenschoolse plusklas voor (hoog)begaafde leerlingen binnen het Samenwerkingsverband Vught e.o. Er is een kleuter-, middenbouw- en een bovenbouwgroep.

Denksleutels

De denksleutels zijn ontwikkeld met als doel om hoogbegaafde kinderen cognitief uit te dagen en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren.

Kinderen leren denken

Uitdagend onderwijs, hoe doe je dat? Niet zo zeer door extra vakken, maar door een andere manier van denken aan te leren.