Binnen thema: Stimulerend signaleren

Pabo Leiden bereidt voor op lesgeven toptalenten

Geplaatst door:
Redactie SLO

Annemieke Mol Lous (Lector Passend onderwijs Hogeschool Leiden) en Janine Haenen (programmaleider Talent en excelleren, Pabo Leiden) vertellen over wat de Pabo doet om studenten voor te bereiden op het lesgeven aan toptalent.

In deze video wordt het belang van de rol van ouders en de leerling zelf benadrukt. Zo worden ouders van toptalenten bij de opleiding ingeschakeld om met studenten in gesprek te gaan over de manier waarop ouderbetrokkenheid vormgegeven kan worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan leren leren, het stellen van open vragen en het voeren van gesprekken met leerlingen. In overleg kunnen dan de onderwijsbehoeften bepaald worden en afspraken gemaakt worden hoe hier invulling aan te geven. Kijken en luisteren naar het kind staat bij deze aanpak centraal.

Lees meer over: toptalenten
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties