Media

Leervoorkeuren - MI (Gardner)

Geplaatst door:

Volgens Howard Gardner beschikt ieder mens over meerdere intelligenties. Sommige zijn heel sterk ontwikkeld, andere zijn minder sterk ontwikkeld. Talenten liggen binnen de intelligenties die sterk aanwezig zijn. Het gaat er dus niet om hoe knap je bent, maar hóe je knap bent. In deze animatie wordt de Meervoudige Intelligentietheorie (MI) van Gardner uitgelegd.

Voice-over tekst

"Je kunt op verschillende manieren ergens goed in zijn. Iedereen is "meervoudig intelligent". Toch zul je ook een voorkeur hebben voor bepaalde intelligenties die je het liefst gebruikt. Dit verschilt per persoon.

Met een talent voor taal ben je goed met woorden en hou je van schrijven en lezen. Je hebt een goed taalbegrip en dit komt bij veel taken op school van pas. Een vreemde taal zul je wellicht snel leren.
Met een talent voor logisch denken en wiskunde zie je goed verbanden, zoals oorzaak en gevolg. Je kunt goed redeneren. Op school komt dit inzicht bij rekenen goed van pas.
Als je dingen goed in je hoofd kunt voorstellen, denk je veel in beelden. Je ziet zó voor je hoe je iets kunt doen of maken. Een verhaal zie je in gedachten als een film voorbij komen. Het lijkt zelfs bijna alsof het écht is.
Als je gevoel hebt voor muziek, heb je talent voor denken in geluiden en ritmes. Zélf een instrument bespelen, zingen, of naar muziek luisteren, daar kun jij écht van genieten!
Met een talent voor bewegen, zit je niet graag stil. Je wilt graag actief bezig zijn met je lichaam en bent handig. Sporten doe je graag.
Begrijp je goed de natuurlijke wereld om je heen, dan kun je goed omgaan met dieren en planten. Je ziet overeenkomsten en verschillen tussen soorten en hebt veel interesse voor wat leeft in de natuur.
Als je talent hebt voor het omgaan met andere mensen, zul je goed begrijpen wat zij denken en voelen. Je denkt hier over na en je kunt je hier gemakkelijk iets bij voorstellen.
Denk je veel na over jezelf en heb je een goed zelfinzicht? Dan ben je je bewust van je sterke en minder sterke kanten. Je weet wat je wilt en hoe je dit kunt bereiken. Je kunt goed met je eigen gevoelens omgaan en je gedrag goed afstemmen op anderen.

Van deze acht intelligenties gebruiken de meeste mensen er dríe het liefst. Al je talenten kun je verder ontwikkelen. Het is handig als je weet wat jouw sterke kanten zijn. Dan kun je daar  in veel situaties nóg beter gebruik van maken!

Welke talenten herken jij het meest bij jezelf?"