Media

Verrijken: plusopdrachten

Geplaatst door:
Redactie TalentStimuleren

Het is belangrijk om aandacht te schenken aan (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs. Vaak staat de zwakkere leerling meer in de schijnwerpers dan de sterkere. Het is niet vanzelfsprekend dat (hoog)begaafde leerlingen er vanzelf komen. Ook zij hebben aandacht nodig. Dit hoeft geen extra aandacht te zijn, maar vooral ándere aandacht.

Op het Grotius College in Heerlen wordt dit ingevuld door te werken met plusopdrachten onder begeleiding van plusdocenten. De plusopdrachten sluiten aan bij de werkwijze 'compacten en verrijken'. Leraren zorgen zelf voor de verrijkingsstof waar dieper wordt ingegaan op de materie. Deze werkwijze vereist wel een andere planning voor de leraar, iets waar rekening mee gehouden moet worden. Door de verrijking wordt verveling tegen gegaan. Overige klasgenoten kijken niet raar naar de (hoog)begaafden: de werkwijze is geïntegreerd in de hele school. Ondersteuning van de ouders is echter vereist: de gehele schoolperiode lang.