Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Voorschoolse ontwikkeling

Informatie over de voorschoolse ontwikkeling biedt veel aanknopingspunten om aan te sluiten op het ontwikkelingsniveau waar het kind bij aanvang van het basisonderwijs al staat. Deze informatie kan van verschillende bronnen afkomstig zijn, bijvoorbeeld: 

  • kind: portfolio (tekeningen en andere producten)
  • ouders: levensloopbeschrijving, indicaties van een ontwikkelingsvoorsprong
  • consultatiebureau
  • crêche/kinderdagverblijf
  • peuterspeelzaal
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties