Binnen thema: Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Analytisch denken

Denkvaardigheden Analytisch denken heeft vooral betrekking op het werken van de hersenen op zich: is het geheugen goed? Is er inzicht, logica, het vermogen om op abstract niveau te denken? De leerstof op school traint leerlingen vaak vooral hierin.

Er kan gericht geobserveerd worden in hoeverre een leerling analytische denkvaardigheden laat zien. In onderstaand overzicht staat  uitgewerkt hoe dit zichtbaar kan zijn bij de leerling in zijn manier van communiceren, tijdens het werk (proces) en in het gerealiseerde product.

 

Communicatie Proces (tijdens het werk) Product

♦ is kritisch

♦ houdt overzicht: eerst dit, dan dat nog ♦ goed geformuleerd
♦ redeneert goed ♦ zoekt graag verdieping: meer informatie (boeken, internet) ♦ logische samenhang
♦ analyseert snel ♦ werkt ook graag alleen aan een (deel)opdracht ♦ toont kennis van en inzicht in het onderwerp
♦ weet (of vraagt) wat precies de bedoeling is van een opdracht ♦ kan goed uitleggen waar het om gaat   
♦ kan goed samenvatten waar het om gaat ♦ evalueert eigen en andermans werk  
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties