Hulpmiddel

Denkprofielen (Sternberg)

Profielfoto van Desirée Houkema
29 november 2012 | 1 minuut lezen

Vragenlijst voor leerlingen, waarmee het denkprofiel van leerlingen in beeld gebracht kan worden. Door leerlingen uitleg te geven over wat het betekent om succesvol intelligent te zijn en hierover met hen in gesprek te gaan op basis van hun eigen denkvoorkeur krijgen leerlingen meer zicht op hun sterke en minder sterke kanten. Ze kunnen er dan voor kiezen om meer te oefenen met hun sterke kant, of om juist de vaardigheid te trainen die ze nog niet vanzelfsprekend inzetten.

De vragenlijst dient om meer zelfinzicht te bevorderen en is gebaseerd op de succesvolle intelligentietheorie van Sternberg.

1 document toegevoegd