Hulpmiddel

De bijzonder begaafde leerling

Redactie TalentStimuleren
29 mei 2015 | 1 minuut lezen

De bijzonder begaafde leerling zien, horen, begrijpen en ondersteunen

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen zijn "dubbel bijzonder". Vaak worden deze bijzondere begaafde leerlingen niet als zodanig (h)erkend.

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden en ondersteunen?

Een kant en klaar antwoord daarop is niet mogelijk. Elke situatie en elke leerling is anders. Verken daarom welke strategieën succesvol kunnen bijdragen aan een kansrijke ontwikkeling van de talenten van deze kinderen. Bespreek dit regelmatig met de leerling en stem dit optimaal af met zijn omgeving. Betrek hierbij in ieder geval ouders, school en medeleerlingen.


Op welke gebieden heb jij extra ondersteuning nodig?

Je kunt op meerdere gebieden belemmeringen en uitdagingen ervaren. Waarbij heb jij ondersteuning nodig? Waar wil je extra aandacht aan besteden? Kun je misschien meer bereiken door anders te leren? Hoe kun je hierbij gebruik maken van je talenten en kwaliteiten? Zijn er kansen in je omgeving die je nog beter kunt benutten?

Onderzoek samen wat je sterke en minder sterke kanten zijn en hoe jij kan werken aan jouw leerpunten.

Welke leerpunten gelden voor jou?

2 documenten toegevoegd