Binnen thema: Stimulerend signaleren

Vroegsignalering

Het hulpmiddel vroegsignalering kan in de eerste zes weken dat een nieuwe kleuter de basisschool bezoekt worden ingezet om een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong vast te stellen. Het complete instrument bestaat uit diverse onderdelen. Dit onderdeel is een observatielijst voor de leerkracht. Het is met opzet eenvoudig gehouden; het past op één A-viertje. Het is duidelijk bedoeld voor signaleren en niet voor het vaststellen van een diagnose. Na zes weken kan er een indicatie zijn dat er van een ontwikkelingsvoorsprong sprake is. Het kind zal dan voortaan uitdagend materiaal en/of (mind)opdrachten ontvangen en verder op dit punt in de gaten worden gehouden. Daarbij kunnen ook de denksleutels worden ingezet. Bedoeling van het instrument is het voorkomen van onderpresteren.

4500
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties