Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Leren (voor het) leven

Bij het LEREN (VOOR HET) LEVEN gaat het om het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden op het intrapersoonlijke en interpersoonlijke gebied.

Inzicht in jezelf vormt de basis voor het leren (voor het) leven. Een positief zelfconcept, weten wat je sterke en minder sterke kanten zijn en daar op een goede manier mee om kunnen gaan (door bijvoorbeeld gepaste doelen te stellen, opbouwende kritiek en de consequenties van je keuzes te accepteren) zijn voorwaarden om jezelf in de tijd te kunnen blijven ontwikkelen.

Daarnaast leidt een beter inzicht in jezelf tot een betere communicatie en meer bevredigende relaties met anderen. Goed kunnen omgaan met anderen betekent namelijk niet alleen dat je kunt leren van en met anderen, maar vooral ook dat je beseft welke rol je daar zelf in vervult en op welke manier het mogelijk is jezelf te blijven en dat te doen wat bij je past.

Inzicht in jezelf Omgaan met anderen
LEREN (VOOR HET) LEVEN

♦ Ik ben trots op mijzelf en mijn werk

♦ Ik weet waar ik goed en minder goed in ben

♦ Ik maak gebruik van mijn sterke kanten en blijf ook werken aan dat waar ik minder goed in ben

♦ Ik doe de dingen zo goed mogelijk maar stel mijn eisen/doelen niet té hoog

♦ Ik vind het niet erg als ik niet meteen weet hoe iets moet of als iets niet meteen lukt

♦ Ik ga goed om met kritiek en flexibel met tegenslagen en begrijp dat ik hier iets van kan leren

♦ Ik weet wat ik wil en kies daar ook voor

♦ Ik blijf mijzelf in een groep: anderen kunnen aan mij zien en van mij horen wat ik ergens van vind en hoe ik me voel

♦ Ik houd rekening met de regels die voor de groep belangrijk zijn

♦ Ik werk samen met anderen als we samen meer kunnen bereiken dan alleen

♦ Ik maak anderen enthousiast om samen ergens een succes van te maken

♦ Ik verdeel de taken samen met anderen op een manier die voor iedereen goed werkt

♦ Ik ben in staat in samenwerking met anderen verschillende rollen en taken te vervullen

♦ Ik zie en begrijp goed hoe anderen ergens tegenaan kijken vanuit hun beleving

♦ Ik luister goed naar de ideeën van anderen en verdedig mijn eigen ideeën

♦ Ik geef kritiek op een manier zodat de ander er ook iets aan heeft

♦ Ik presenteer de resultaten van mijn werk aan anderen op een manier die past bij mij én bij het doel van dat moment

Bronnen