Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Leren leren

Bij het LEREN LEREN gaat het om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die wezenlijk zijn voor het verwerven en toepassen van kennis. In dat proces zijn taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie (kortom een goede werkhouding) van groot belang. In feite draait het hier om een drang tot permanent verder willen leren en ook plezier beleven aan het leren van nieuwe dingen.

Daarbij is het uiteraard belangrijk dat je leerdoelen voor jezelf kunt formuleren en in staat bent een goede werkverdeling te maken in de tijd (kunt werken volgens plan) maar ook dat je in staat bent verschillende leerstrategieën (manieren van leren) in te zetten om informatie te verwerven en op te slaan, zodat later getoond kan worden wat geleerd is. Ook het kunnen reflecteren op het eigen leergedrag is van wezenlijk belang, want er valt zo ontzettend veel te leren, ook (of juist) als het niet helemaal zo gegaan is als je had verwacht.

Werkhouding Werken volgens plan Manieren van leren
LEREN LEREN

♦ Ik geef aan wat ik wil leren en waaraan ik wil werken

♦ Ik zet me in voor taken die ik moet uitvoeren

♦ Ik zet door wanneer iets niet direct lukt

♦ Ik houd mijn aandacht er goed bij als dat nodig is

♦ Ik werk zelfstandig als dat nodig is

♦ Ik zorg dat mijn werk er netjes en verzorgd uitziet

♦ Ik vraag op tijd hulp als ik ergens zelf niet uit kom

♦ Ik waardeer het leerproces ook als het resultaat tegenvalt

♦ Ik formuleer leerdoelen voor mezelf

♦ Ik verken een onderwerp voor ik ermee aan de slag ga

♦ Ik weet welke stappen ik moet zetten en hoe ik deze moet uitvoeren

♦ Ik zorg dat ik het belangrijkste af heb voor de tijd om is

♦ Ik houd me aan mijn planning en stel deze bij als dat nodig is

♦ Ik kijk achteraf of mijn planning goed was en wat beter kan

♦ Ik weet welke manieren van leren er zijn en welke manier mijn voorkeur heeft

♦ Ik zet de meest geschikte manier van leren in

♦ Ik verzamel geschikte informatie op verschillende manieren

♦ Ik bewaar informatie om het later te kunnen gebruiken

♦ Ik laat zien wat ik geleerd heb

♦ Ik licht mijn antwoorden toe en laat zo zien dat ik het begrijp

♦ Ik controleer of mijn leervraag voldoende beantwoord is

Bronnen