Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Leren denken

Bij het LEREN DENKEN gaat het om het ontwikkelen van en reflecteren op hogere denkvaardigheden. Hierbij gaat het om verschillende typen hogere denkvaardigheden, zoals het analytisch denken (waarbij het onder andere draait om het bepalen van de verhoudingen van verschillende delen ten opzichte van elkaar of ten opzichte van het grotere geheel), het creatief denken (waarbij het flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden vraagt om een grote vindingrijkheid bij het ontdekken van nieuwe problemen en het oplossen ervan) en het kritisch denken (waarbij het onder andere gaat om het controleren van veronderstellingen en informatie, het vormen van een mening, het kunnen onderbouwen van die mening met argumenten en het kiezen van de meest geschikte oplossing).

Analytisch denken Creatief denken Kritisch denken
LEREN DENKEN

♦ Ik herken verschillen en overeenkomsten tussen dingen

♦ Ik zie het verband tussen waardoor iets komt (de oorzaak) en het gevolg ervan

♦ Ik zie de relatie tussen verschillende onderdelen binnen het grote geheel

♦ Ik maak ingewikkelde problemen gemakkelijker door ze op te delen in kleinere problemen

♦ Ik ontdek nieuwe vragen of problemen

♦ Ik bedenk meerdere oplossingen voor een vraag of probleem

♦ Ik bedenk originele oplossingen voor een vraag of probleem

♦ Ik bedenk hoe ik bestaande ideeën in een nieuwe situatie kan toepassen

♦ Ik zet ideeën om in praktische oplossingen

♦ Ik neem afstand van een probleem om het even op me in te laten werken

♦ Ik ga na of mijn veronderstellingen kloppen

♦ Ik controleer of nieuwe informatie klopt en overeenkomt met informatie die ik al heb

♦ Ik onderscheid feiten van meningen en betrouwbare van niet betrouwbare bronnen

♦ Ik neem bij het vormen van mijn mening verschillende perspectieven mee

♦ Ik gebruik criteria om een mening te vormen

♦ Ik onderbouw mijn mening met argumenten

♦ Ik vraag door tot ik het echt begrijp

♦ Ik kies uit verschillende oplossingen de meest geschikte

Bronnen