Binnen thema: Stimulerend signaleren
Blogoverzicht

Leerflow

Max uit groep zeven werkt aan een leeractiviteit in Acadin: een digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen. Hij heeft een Engelstalige opdracht als favoriet opgegeven en de leerkracht heeft deze toegekend. Zij heeft eerst een gesprek met Max gehad en hem gevraagd naar zijn beheersing van het Engels en de aanpak van de leeractiviteit.

Het onderwerp van de opdracht is ‘ Roman houses’. Max verdiept zich eerst in de “task” om enig idee te krijgen van wat de bedoeling is en hoe hij te werk moet gaan; hij leest dat hij van de ‘lower class’, de ‘middle class’ en de ‘wealthy class’ de plattegronden van hun huizen moet tekenen met vermelding van de Latijnse naam en met een beschrijving van de functie van de ruimte. In het menu van de website vindt hij de stappen beschreven, die hem door de opdracht helpen.

De volgende intelligentiedomeinen zijn in de opdracht actief: verbaal –linguïstisch, logisch- mathematisch en visueel ruimtelijk. De denkvaardigheden, waarop een beroep wordt gedaan zijn praktisch, analytisch, kritisch en creatief  van karakter. Het niveau van de opdracht is  drie handjes = erg moeilijk. Het is een opdracht die bij hem past.

Gedurende ruim een half uur zit Max zonder onderbreking te werken achter het scherm. Hij verkeert in een leerflow.

Zijn leerkracht loopt twee keer langs en ziet dat Max eerst de tekst leest, die bij een Romeinse villa staat, daarna op Wikipedia aanvullende informatie zoekt en vervolgens een instructiefilmpje volgt van een driedimensionale tour door het huis. Zij onderbreekt zijn activiteiten niet. Zij kent Max en weet dat hij erg zelfstandig is en een lange focus op zijn taak kan houden.

Als zij aan het einde van de les van 45 minuten met Max zijn leeractiviteit wil evalueren, ziet ze dat hij aan het werk is buiten zijn opdracht. Ze vraagt hem wat hem ertoe brengt zich met de ruimtelijke constructies in Minecraft bezig te houden. Zijn ‘task’ was om ‘Roman Houses’ te tekenen in het platte vlak.

Max vertelt zijn leerkracht dat hij meer van zijn opdracht wil maken door gebruik te maken van Minecraft en dat hij thuis aan het werk gaat om de drie typen Romeinse huizen ook met zijn LEGO materiaal te bouwen.

Zijn leerkracht twijfelt een moment wat te doen en dan besluit zij Max zijn eigen ruimte te gunnen en hem naast ‘wat moet’ hem ook ‘wat mag’ te geven. Zij stelt hem in staat een maand langer over zijn opdracht doen. Als hij het leuk vindt, mag hij met een maatje in de handarbeidles de Romeinse villa ook van karton bouwen.

De juf van Max maakt voor de derde keer een wezenlijke keuze: ze schrijft niet voor, maar ze volgt omwille van talent, welbevinden en betrokkenheid.

3809
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties