Binnen thema: Dubbel bijzonder

Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen zijn dubbel bijzonder. Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Problemen met zelfstandig werken

Bij het zelfstandige werken kunnen er op meerdere momenten problemen ontstaan.

  • Problemen bij het opstarten.
  • Problemen bij het doorwerken.
  • Traag werktempo
  • Problemen bij het stoppen.

Het kan zijn dat de (hoog)begaafde leerling moeite heeft met opstarten of doorwerken doordat er sprake is van concentratieproblemen.

Er zijn (hoog)begaafde leerlingen die als leerstrategie hebben dat ze eerst het probleem van alle kanten willen bekijken. Ze leren door te puzzelen en te combineren. Hierdoor kan het gebeuren dat ze moeite hebben met opstarten.

Als de (hoog)begaafde leerling onvoldoende voorkennis geactiveerd heeft en/of onvoldoende kennis heeft opgepikt uit de instructie kan het zijn dat er op het moment van de zelfstandige verwerking handelingsverlegenheid optreedt. Dit kan direct bij de start van de verwerking optreden maar ook later in het proces.

Een traag werktempo kan veroorzaakt worden doordat bepaalde processen bij de (hoog)begaafde leerling nog niet voldoende geautomatiseerd zijn. (Hoog)begaafde kinderen maken veelal gebruik van het bewuste denken en ze zijn minder geneigd tot het herhalen van handelingen (‘ want  ik kan dat toch al’). Als gevolg hiervan worden veel handelingen niet  geautomatiseerd. Denk bijvoorbeeld aan schrijven.  De schrijfhandeling moet op onderbewust niveau plaatsvinden en de inhoud (dat wat je wilt schrijven) op bewust niveau. Is het schrijven echter niet geautomatiseerd dan moet de leerling beide processen bewust gaan aansturen wat altijd ten koste van een van de twee zal gaan (zie: zintuiglijke problemen/sensorische integratie)

Problemen met het stoppen kan optreden als de leerling hoge eisen aan zichzelf stelt en daardoor eigenlijk nooit tevreden is met het resultaat (mogelijk als gevolg van faalangst).

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

  1. Wat zie je bij de leerling?

  2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
  3. Wat ga je doen?
  4. Hoe ga je het realiseren?
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties