Binnen thema: Dubbel bijzonder

Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen zijn dubbel bijzonder. Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Motivatieproblemen

Bij begaafde leerlingen die niet gemotiveerd zijn zien we dat dit zich kan uiten tijdens het zelfstandig werken in problemen met opstarten en/of doorwerken. Ook kan het zijn dat de leerling slordig werk levert dat vol met fouten zit. Motivatieproblemen kunnen de oorzaak zijn van onrustig gedrag tijdens de les (door de les roepen of van de plaats lopen) of van dagdromen.

Motivatieproblemen kunnen veroorzaakt worden door het feit dat het soort taak en het niveau van de taak onvoldoende aansluiten bij het niveau en de interesses van de (hoog)begaafde leerling. Maar het kan ook zijn dat de manier waarop de taak wordt aangeboden onvoldoende aansluit bij de leerstijl van de (hoog)begaafde leerling. Gaat het bijvoorbeeld om een herhalingstaak of een taak met kleine leerstappen dan zal dit van invloed zijn op de motivatie van de (hoog)begaafde leerling.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

  1. Wat zie je bij de leerling?

  2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
  3. Wat ga je doen?
  4. Hoe ga je het realiseren?
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties