Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Moeite met uitgestelde aandacht

Begaafde leerlingen die moeite hebben met uitgestelde aandacht zullen met regelmaat de leerkracht opzoeken om hun vragen te stellen. Ze kunnen niet het geduld opbrengen om rustig op hun plaats te blijven zitten en hun vinger op te steken. In gesprekken kan het zijn dat ze moeite hebben om geduldig te luisteren naar wat een ander te vertellen heeft.

Op het moment dat een (hoog)begaafde leerling onvoldoende uitgedaagd wordt  kan dit een oorzaak zijn van het voortdurend aandacht vragen van de leerkracht of in een gesprek steeds de boventoon willen voeren.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

 1. Wat zie je bij de leerling?
 2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
 3. Wat ga je doen?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Observeer (opnieuw) de situatie en breng deze in kaart

Wat zie je bij de leerling?

 • Meteen starten met vragen
 • Direct antwoord willen
 • Opstaan van de plaats
 • Voor de beurt praten
 • ....

Tips:

 • Observeer wanneer het gedrag plaatsvindt en wat een mogelijk aanleiding kan zijn.
 • Ga in gesprek met de leerling om er achter te komen welke factoren van invloed zijn op het moeite hebben met uitgestelde aandacht.

Analyseer na de fase van signaleren samen met leerling, ouders en andere betrokkenen het beeld van de situatie. Bepaal wat nodig is om de situatie te veranderen en benoem de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

 

Een leerling met moeite met uitgestelde aandacht heeft een leerkracht nodig die:

 • Duidelijke klassenregels hanteert.
 • Rustig, duidelijk en consequent is.
 • Zorgt dat de leerstof aansluit bij het niveau en de interesse van de leerling.
 • Zich kan verplaatsen in het kind en van daaruit aanpassingen kan doen in de onderwijsomgeving of in het materiaal
 • Bespreekt met ouders wat gezamenlijk gedaan kan worden.

Een leerling met moeite met uitgestelde aandacht heeft medeleerlingen nodig die:

 • Rustig op hun beurt kunnen wachten
 • Het goede voorbeeld kunnen geven.
 • De leerling helpen herinneren hoe de regels zijn.

Een leerling met moeite met uitgestelde aandacht heeft een onderwijsomgeving nodig die:

 • Duidelijk en gestructureerd is.
 • Aansluit bij het niveau en de interesse van de leerling.

Een leerling met moeite met uitgestelde aandacht heeft onderwijsmateriaal nodig dat:

 • Aansluit bij het niveau en de interesse van de leerling.

Wat ga je doen? 

Hoe ga je het realiseren?