Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Moeite met plannen

Planning betreft het vermogen om een plan te bedenken waarmee je doelen kunt verwezenlijken of een taak kunt voltooien en het vermogen om te beslissen wat belangrijk is en wat kan wachten (zie het boek Slim maar… onder Publicaties).

Bij (hoog)begaafde leerlingen met planningsproblemen zie je dat ze niet goed weten in welke volgorde ze een taak moeten aanpakken. Of ze hebben onvoldoende inzicht in het plannen van hun huiswerk, werkstuk of project. Ze hebben moeite met het stellen van prioriteiten. Doordat ze niet goed weten hoe de taak moet worden aangepakt stellen ze het werken uit.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

 1. Wat zie je bij de leerling?
 2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
 3. Wat ga je doen?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Observeer (opnieuw) de situatie en breng deze in kaart

Wat zie je bij de leerling?

 • Geen strategie bepaling bij het aanpakken van een taak
 • Geen overzicht over de hele taak
 • Moeite met het stellen van prioriteiten
 • Uitstel gedrag
 • Moeite om in het schrift van voor naar achter te werken
 • Problemen met plannen van taken als spreekbeurten, werkstukken of boekbesprekingen
 • Moeite met opschrijven van huiswerk
 • ....

Tips:

 • Ga in gesprek met de leerling over hoe hij een taak of project plant.

Analyseer na de fase van signaleren samen met leerling, ouders en andere betrokkenen het beeld van de situatie. Bepaal wat nodig is om de situatie te veranderen en benoem de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

 

Een leerling met planningsproblemen heeft een leerkracht nodig die:

 • Observeert wat de oorzaak is van de planningsproblemen en hoe dit zich uit.
 • In gesprek gaat met de leerling over welke factoren meespelen in het wel of niet kunnen plannen van het werk.
 • Zich kan verplaatsen in het kind en van daaruit aanpassingen kan doen in de onderwijsomgeving of in het materiaal.
 • Rustig, duidelijk en consequent is.
 • Zorgt dat de leerstof aansluit bij het niveau en de interesse van de leerling.
 • Bespreekt met ouders wat gezamenlijk gedaan kan worden.

Een leerling met planningsproblemen heeft medeleerlingen nodig die:

 • Gestructureerd kunnen werken.
 • De leerling kunnen helpen indien nodig.
 • Kunnen motiveren waarom ze voor een bepaalde aanpak kiezen.

Een leerling met planningsproblemen heeft een onderwijsomgeving nodig die:

 • Gestructureerd en duidelijk is.
 • Aansluit bij het niveau en de interesse van de leerling.

Een leerling met planningsproblemen heeft onderwijsmateriaal nodig dat:

 • Gestructureerd en duidelijk is.
 • Stap voor stap kan worden aangeboden.

Wat ga je doen? 

Hoe ga je het realiseren?