Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Hieronder vind je een overzicht van dit type bijdrage. Je kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:

Luister je wel naar mij?

Boek over communiceren met kinderen: het voeren van vraaggesprekken en gespreksvoering in het algemeen, in het bijzonder m.b.t. hulpverlening en de schoolsituatie.

Het Groot Werkvormenboek

Een boek met ideeën en achtergronden van verschillende werkvormen, geordend naar doelstelling.

Gedrag Begrijpen

Boekje met uitleg over gedrag, zodat meer begrip ontstaat voor leerlingen die hier moeite mee hebben in alledaagse leer- en opvoedingssituaties.

1-2-3 Magic for teachers

Een boek waar klassenmanagement en discipline in de klas in stappen wordt besproken, o.b.v. oplossingsgericht werken en praktijkvoorbeelden.

Wijzer Onderwijs

Handreiking over mogelijkheden op school om rekening te houden met verschillende vormen van angst bij leerlingen, in het bijzonder faalangst.

Verborgen regels

Praktisch boek ter ondersteuning bij het leren van sociale vaardigheden wanneer de verborgen regels niet zo vanzelfsprekend zijn.

Oplossingsgericht aan het werk met kinderen

Praktisch boek voor samen werken met kinderen en jongeren d.m.v. oplossingsgerichte gesprekken.

Kinderen en… rust, aandacht en concentratie

Praktisch boek met informatie, handvatten en oefeningen die rust, aandacht of concentratie kunnen bevorderen.

Kinderen en... faalangst

Praktisch boek met informatie, handvatten en lessen over faalangst bij kinderen.

Geef me de 5

Een praktisch houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme.
1 link toegevoegd