Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Hieronder vind je een overzicht van dit type bijdrage. Je kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:

Themabrochure: Dubbel bijzondere leerling

Dubbel-bijzondere (of in het Engels: twice-exceptional) leerlingen zijn leerlingen met hoge cognitieve capaciteiten die daarnaast kenmerken vertonen van een leer-, ontwikkelings-, en/of gedragsprobleem, zoals dyslexie, een autismespectrumstoornis (ASS) en

Meisjes en jongeren met een migratieachtergrond

Literatuuronderzoek over hoogbegaafde meisjes en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond in het V.O.
1 document toegevoegd

Needs and Wishes of Highly Able Drop-Outs

Resultaten van een afstudeeronderzoek naar de wensen en behoeftes van (hoog)begaafde (tijdelijke) thuiszitters betreffende school.

De uitstroom van het Centrum voor Creatief Leren

Resultaten van een retrospectief verkennend onderzoek naar de uitstroom van CCL-leerlingen, uitgevoerd in opdracht van OCW door onderzoekers van het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) en het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV).

slim leren voor cognitief talent

als je de onderwijsbehoefte van cognitieve talentvolle leerlingen bekijkt. De doelen voor deze doelgroep op een rij zet. De competenties die de leerkracht nodig heeft om de leerlingen te begeleiden kent. Hoe ziet dan een ideaal arrangement eruit?

Effect van mindset op de motivatie van HB tieners

Bij hoogbegaafde tieners worden vaak problemen ervaren met de motivatie om zich in te zetten voor het schoolwerk. Hierdoor ontstaan de onderpresteerders of de zogeheten drop outs: leerlingen die ondanks de leerplicht niet meer naar school gaan of alternat

AD(H)D! Een positieve benadering

In dit boek ligt de focus op de positieve eigenschappen van iemand met AD(H)D, en hoe deze talenten, gaven en vermogens te benutten, als brandpunt.

Hoogsensitiviteit professioneel gezien

DIt boek voor hulpverleners in de GGZ, coaches en zorcoƶrdinatoren biedt een theoretische basis die nodig is om te begrijpen wat hoogsensitiviteit is, hoe het te herkennen is en hoe het van invloed is op cliƫnten.

Living with intensity

Dit boek draagt bij aan meer inzicht in het sociale en emotionele domein van begaafdheid en biedt een gedetailleerd en inzichtelijk perspectief op intensiteit door de levensloop.

Wiebelen en friemelen in de klas

Boek over het nut van wiebelen en friemelen in de klas, met uitleg over zintuiglijke prikkelverwerking voor meer inzicht en begrip, waardoor op een andere manier naar leerlingen gekeken kan worden.