Publicatie

Zelf laten denken helpt

Over het belang van informeel leren op school

Profielfoto van Dolf Janson
31 mei 2015 | 1 minuut lezen

In dit artikel wordt eerst uitgebreid stilgestaan bij de verschillende configuraties van 'leren': uitbreiding, aanpassing of vervanging van bestaande kennis, vaardigheden, meningen en/of inzichten. Van hieruit krijgt informeel leren een plek. Hierbij is er ook aandacht voor de rol van de daardoor gestimuleerde mindset (Dweck). Zelf mogen denken is hierbij steeds een belangrijk element, zoals ook al uit de titel bleek. De twee systemen van denken (Kahnemann) spelen daardoor ook een rol. De leraar vervult ook hierbij een essentiƫle rol: als voorbeeld, maar ook door de aspecten in het gedrag van leerlingen die worden uitgelokt, gestimuleerd, bevestigd of juist genegeerd of afgewezen.

1 document toegevoegd