Publicatie

Dan maak je maar zin

Over de relatie tussen motivatie en gedrag

Profielfoto van Dolf Janson
31 mei 2015 | 1 minuut lezen

Dit artikel geeft aanknopingspunten om (gebrek aan) motivatie niet te labelen als een leerlingkanmerk, maar als het effect van het gegeven onderwijs en van de interactie met de leraar. Verbondenheid tussen leraar en leerling is immers een van de drie psychologische basisbehoeften, zo bleek uit de studies van Deci & Ryan. Ook het verschil tussen prestatiedoelgerichtheid en leerdoelgerichtheid komt aan de orde. De twee opgenomen schema's werpen een verhelderend licht op het effect van differentiatie in de rol die leraar een leraar kiest. Die rol is namelijk geen noodlot...

1 document toegevoegd