Media

Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling

Geplaatst door:

De missie van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) is een bijdrage te leveren aan de optimale ontwikkeling van talentvolle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

Deze video laat zien welke mogelijkheden er zijn op het interactieve platform www.talentstimuleren.nl en welke activiteiten we organiseren om het delen van kennis en ervaring over talentontwikkeling te bevorderen.

Meer informatie

» Over ons
» Registreren en profileren op talentstimuleren.nl
» Activiteiten van het Informatiepunt