Binnen thema: Dubbel bijzonder

Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen zijn dubbel bijzonder. Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Begrijpen

Analyseer na de fase van signaleren samen met leerling, ouders en andere betrokkenen het beeld van de situatie. Bepaal wat nodig is om de situatie te veranderen en benoem de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

De leerling die moeite heeft met grammatica heeft een leerkracht nodig die:

  • De regels expliciet aanbiedt.
  • Gebruik maakt van het visueel maken van de grammaticale regels middels schema’s.
  • De leerling ook tijdens andere momenten en vakken vraagt naar de grammatica.

De leerling die moeite heeft met grammatica heeft medeleerlingen nodig die:

  • Samen met de leerling kunnen werken en het aangeleerde schema ook hanteren.

De leerling die moeite heeft met grammatica heeft een onderwijsomgeving nodig die:

  • Waarin de regels terug te vinden zijn bijvoorbeeld met steunkaarten in de klas. Grammatica regel van de week bv als poster op een plek aan de muur. Zodat de leerling deze regel veelvuldig ziet en kan inslijpen

De leerling die moeite heeft met grammatica heeft onderwijsmateriaal nodig dat:

  • Het reguliere remediërende materiaal kan hiervoor ingezet worden. 
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties