Binnen thema: Begaafdheid

Uitdaging voor slimme rekenaars

Geplaatst door:

Begaafde leerlingen lopen het risico in de rekenles weinig tegen te komen dat inspanning van hen vraagt. Ze begrijpen heel snel de essentie, zien en benutten verbanden en ervaren nauwelijks de noodzaak tot oefenen. Wie zo goed kan rekenen ervaart dan dikwijls ook niet de noodzaak tot het leren van rekenfeiten, zoals de optel- en aftrektafels tot 20 of de vermenigvuldigtafels tot honderd. Aanvankelijk zijn zij, door bij elke som te zoeken naar een handige aanpak, minstens zo snel als klasgenoten die nog veel moeten tellen. Naarmate die feitenkennis door de andere leerlingen beter beheerst wordt, levert het handig uitrekenen van dergelijke sommen geen tijdwinst meer op, integendeel. Daarom is het belangrijk hen tijdig duidelijk te maken dat memoriseren moet, met name met het oog op grotere getallen en kommagetallen. Daarnaast is het van belang dat zij in aanraking komen met stof die een groter beroep doet op hun inzicht en rekenvaardigheid. 

Raad mijn getal
In de video zijn Jort en Juul te zien, twee hoogbegaafde leerlingen. Om een groter beroep te doen op hun inzicht, speelt leraar Cathe Notten met hen het spel 'Raad mijn getal'. De een neemt een getal in gedachten, de ander probeert via zo weinig mogelijk vragen, waarop alleen ja of nee geantwoord mag worden, het geheime getal te achterhalen. Hoe slimmer de vragen, hoe minder je er hoeft te stellen. De leerlingen hebben dit spel vaker gespeeld. Voor hen is het echter geen uitdaging om met getallen onder 1000 bezig te zijn. Enkele keren heeft de leraar met hen een getal onder miljoen of nog hoger genomen. Al snel hebben ze ook die structuur door. In het filmpje neemt de leraar een bijzonder getal in haar hoofd, waar veel bij na moet worden gedacht… een kommagetal. 

Kommagetallen
Kommagetallen vormen een interessant getallengebied, ook voor de slimme rekenaars. Kommagetallen kunnen oneindig veel cijfers hebben, wat de vraag oproept wat de betekenis van al die cijfers is en waaraan je kunt zien welk getal groter of kleiner is. Kommagetallen hebben natuurlijk ook een relatie met breuken, met procenten en met verhoudingen. Ook daaraan is nog veel te ontdekken.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties