Binnen thema: Begaafdheid

Begaafdheid

(Hoog)begaafdheid

Ongeveer 10% van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op (hoog)begaafdheid. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde leerlingen over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in hoge prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, met onderwijsgevenden die rijk onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Sternberg

Sternberg onderscheidt drie denkvaardigheden: analytische, creatieve en praktische vaardigheden.

Iedereen heeft in meerdere of mindere mate elk van deze drie denkvaardigheden tot zijn beschikking, maar het is heel zeldzaam dat iemand ze alle drie even goed beheerst. De meeste mensen hebben een duidelijke voorkeur voor een, of soms twee van deze manieren van denken.

Sternberg stelt dat er sprake is van ‘succesvolle  intelligentie’ wanneer iemand in staat is om zijn vaardigheden op zowel analytisch, creatief als praktisch gebied succesvol te managen.

Analytische vaardigheden Creatieve vaardigheden Praktische vaardigheden
De vaardigheid die we vooral met schoolse activititeiten verbinden Het vermogen om veel informatie tegelijkertijd met elkaar in verband te brengen Het vermogen om ideeën concreet te maken in een maatschappelijk waardevol product
 • Inzicht
 • Logisch redeneren
 • Informatie opnemen en weergeven
 • Hoofd- en bijzaken onderscheiden
 • Denkprocessen en oplossingsrichting(en) overzien
 • Objectiviteit
 • Flexibel denken
 • Inventiviteit
 • Associëren en brainstormen
 • Complexe, meerduidige informatie tegelijkertijd overzien
 • Ongewone, originele vragen stellen
 • Problemen in een ander kader plaatsen (out-of-the-box)
 • Inlevingsvermogen
 • Subjectiviteit (bijvoorbeeld esthetisch oordeel)
 • Doelgericht denken en werken
 • Overzien wat bijdraagt aan het doel en wat niet
 • Zelfkennis: eigen sterke en zwakke kanten kennen
 • Overtuigingskracht
 • Teamwork
 • Plannen
 • Materiaalbegrip
Deze vaardigheden vallen vooral samen met wat bij de meeste IQ-testen gemeten wordt. Het creatieve vermogen speelt een grote rol in wetenschap, kunst, probleemoplossend vermogen en samenwerking met anderen. Praktische vaardigheden zorgen ervoor dat (nieuwe) kennis en creatieve ideeën zichtbaar gemaakt worden in een tastbaar resultaat.

Bronnen

 • Succesvolle Intelligentie
  In dit boek betoogt Robert Sternberg dat er drie verschillende typen intelligentie zijn: analytische, creatieve en praktische intelligentie.
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties