Subthema-pagina

Gardner

Gardner's Meervoudige IntelligentietheorieGardner’s bekende theorie van de meervoudige intelligenties (MI) gaat er vanuit dat de bekwaamheid om te leren langs verschillende wegen kan plaatsvinden. Gardner onderscheidt hierin op grond van een aantal criteria in ieder geval de volgende intelligenties: verbaal-linguïstisch, logisch-mathematisch, visueel-ruimtelijk,  muzikaal-ritmisch, lichamelijk-kinesthetisch, naturalistisch, interpersoonlijk en intrapersoonlijk.

Elke intelligentie vervolgt zijn eigen ontwikkelingstraject. Intellectuele asynchronie, een asynchrone ontwikkeling tussen de intelligentiegebieden, is vanuit een MI perspectief een te verwachten kenmerk van begaafdheid. Dit betekent in de praktijk dat (hoog)begaafdheid domeinspecifiek is, het kan zich op één of meerdere begaafdheidsgebieden uiten, maar is zelden op alle gebieden in één persoon in uitzonderlijke mate aanwezig. Binnen één individu kunnen er ook grote verschillen in aanleg zijn tussen verschillende begaafdheidsgebieden.

Bronnen

  • Frames of Mind
    Tweede druk van het oorspronkelijke werk uit 1983, waarin Howard Gardner de theorie van de acht intelligenties uitlegt.
  • Soorten Intelligentie
    De Nederlandse vertaling van Intelligence reframed. Howard Gardner maakt de balans op van de theorie van meervoudige intelligentie en geeft o.a. tips voor het onderwijs.