Publicatie

Needs and Wishes of Highly Able Drop-Outs

The Importance of Autonomy, Relatedness and Competence for the Well-being of Highly Able Drop-Outs - Bachelor's Thesis

Profielfoto van Jarmo Schoemaker
11 november 2022 | 1 minuut lezen

Voor deze afstudeeropdracht is onderzoek gedaan naar de wensen en behoeftes van (hoog)begaafde (tijdelijke) thuiszitters betreffende school. De (hoog)begaafde thuiszitters in Nederland ervaren verschillende problemen op school, waaronder een gebrek aan autonomie, competentie en relatie.

Door middel van semi-gestructureerde in-depth interviews, uitgevoerd met 35 deelnemers in hun eigen omgeving, identificeert dit onderzoek motieven voor thuiszitten, positieve ervaringen en aanbevelingen voor scholen. De resultaten laten zien dat de (hoog)begaafde (tijdelijke) thuiszitters behoefte hebben aan meer autonomie en uitdaging. Daarnaast missen zij het gevoel begrepen te worden, en zouden ze graag vaker serieus genomen willen worden.

1 document toegevoegd