Binnen thema: Begaafdheid

Begaafdheid

(Hoog)begaafdheid

Ongeveer 10% van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op (hoog)begaafdheid. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde leerlingen over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in hoge prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, met onderwijsgevenden die rijk onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Achtergrondinformatie communicatie

Achtergrondinformatie wanneer de communicatie tussen ouders en school moeizaam verloopt

 • Uit onderzoek is gebleken dat één van de oorzaken voor een gespannen verhouding tussen school en ouders het verschil in kennis over (hoog)begaafdheid is. Ouders komen meestal goed voorbereid op school praten, verdiepen zich vaak in wat zij ten aanzien van onderwijs belangrijk vinden voor hun kind. Vaak hebben ze al een expert geraadpleegd.
   
 • Steeds meer scholen zien de noodzaak extra zorg te bieden aan leerlingen die wat meer kunnen. Toch kun je als school of individuele leerkracht worden overvallen door de onverwachte stroom van informatie en dat roept in bepaalde situaties een terughoudende reactie op. Met name als u zelf op school geen duidelijke signalen hebt opgevangen dat er bij deze specifieke leerling sprake is van (hoog)begaafdheid.
   
 • Ouders zijn een belangrijke informatiebron bij het signaleren van hoogbegaafdheid. Ook als u als school of individuele leerkracht niet direct het vermoeden heeft dat er sprake is van hoogbegaafdheid, is het van belang ouders in hun vermoeden serieus te nemen en te onderzoeken of dit vermoeden juist is. Immers, met name de onderpresterende en onderduikende (hoog)begaafde leerling zal door u als school minder gauw worden gesignaleerd. Kennis van de profielen van Betts & Neihart helpen u deze leerlingen te herkennen.
   
 • Bij de helpdesk van het Informatiepunt Onderwijs & Ontwikkeling zijn de afgelopen jaren veel vragen van ouders binnengekomen. Uit hetgeen ze vertellen blijkt dat ze vaak al een moeilijke periode achter zich hebben en thuis zijn geconfronteerd met een 'moeilijk of ongelukkig ' kind. Ze maken zich zorgen en vragen zich af of het allemaal wel weer goed komt. Ze ervaren een gevoel van onmacht en zijn teleurgesteld in wat de school voor hun kind kan betekenen. Mogelijk hebben de ouders zelf negatieve ervaringen in hun eigen schooltijd ervaren en willen ze hun kind hiervoor behoeden. Het kan zijn dat ze in hun opvoeding druk ervaren omdat hun kind veel aandacht vraagt. Een andere mogelijkheid is dat hun kind thuis energiek en onderzoekend is, terwijl het op school weinig initiatief  toont en moeizaam tot prestaties komt. Deze thuis- school kloof kan een grote bron van zorg bij de ouders zijn. Ouders kunnen daardoor sterk emotioneel reageren.
   
 • Door de tijd te nemen voor de gevoelens en emoties van ouders, hen serieus te nemen in hun uitspraken en vermoedens, creëert u voor beide partijen ruimte om vervolgens binnen de context van de school en het schoolbeleid te gaan nadenken over mogelijke oplossingen voor de ontstane situatie.
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties