Begaafdheid

(Hoog)begaafdheid

Ongeveer 10% van alle kinderen en jongeren laat kenmerken zien die kunnen duiden op een hoge mate van begaafdheid. De mate waarin, op welke (talent)gebieden dit zichtbaar kan zijn en hoe dit zich verder uit in persoonlijkheidskenmerken, gedrag of prestaties, is heel verschillend. De diversiteit binnen het begaafdheidsspectrum is dan ook groot.

Naast een hoog ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde kinderen vaak over creërend (denk)vermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in hoge prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, zowel thuis als op school. Met ouders die inspiratie, stimulans en een veilige thuisbasis bieden en leraren die verrijkend onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de ontwikkelingsbehoeften en -mogelijkheden van begaafde kinderen en jongeren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Sorteer op:

Aangepaste succesvolle leerling

Cartoon van de aangepaste succesvolle leerling (gebaseerd op de profielen van Betts & Neihart)

Uitdaging voor slimme rekenaars

Begaafde leerlingen lopen het risico in de rekenles weinig tegen te komen dat inspanning van hen vraagt. Ze begrijpen heel snel de essentie, zien en benutten verbanden en ervaren nauwelijks de...

Redactie TalentStimuleren

Peergroeponderwijs: PO-plusklas

Door het hele land zijn de laatste jaren initiatieven genomen om plusklassen op te zetten. Sommige binnen een schoolorganisatie, andere als particulier initiatief.

In de PLUS-klas op de School...

Redactie TalentStimuleren

Hoogbegaafdheid - Gave of probleem?

Hoogbegaafdheid lijkt in eerste instantie geen probleem, echter blijkt in de praktijk dat het vaak moeilijk is om hoogbegaafde leerlingen te signaleren en vervolgens het onderwijs goed op hun af...

Redactie TalentStimuleren