Media

Profiles of the Gifted: A Research Based Approach

Geplaatst door:

Hoofdlezing van Maureen Neihart tijdens de conferentie Passend Onderwijs & (Hoog)begaafdheid op 11/12 november 2014, georganiseerd door het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling.

Maureen deelt de meest recente wetenschappelijke inzichten m.b.t. de (in 2010) gereviseerde profielen van Betts & Neihart. Deze profielen geven inzicht in de behoeften van verschillende typen leerlingen en helpen om ze beter te (h)erkennen. Ook de implicaties m.b.t. effectieve vormen van ondersteuning en begeleiding worden door Maureen toegelicht.