Media

Full-time HB onderwijs

Geplaatst door:
Redactie TalentStimuleren

In deze video wordt laten zien hoe door middel van full-time hoogbegaafdenonderwijs (volgens het Leonardo concept) passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen wordt gerealiseerd, zodat zij zich in een uitdagende leeromgeving in eigen tempo en op eigen niveau kunnen ontwikkelen.

Dergelijke scholen maken deel uit van een reguliere school, zodat de kinderen niet in een sociaal isolement komen. Naast verdieping van de lesstof, biedt het de kinderen een aantal extra vakken, bijvoorbeeld Engels, Spaans, Chinees, informatica, filosofie, kunst en cultuur, muziek, en denksporten. Veel lessen worden gegeven in samenwerking met maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven.