Media

Signaleren: begaafdheid (h)erkennen

Geplaatst door:
Redactie TalentStimuleren

Hun prestaties kunnen matig of zelfs zwak zijn en ze kunnen aanpassingsproblemen vertonen in de vorm van storend gedrag. Of ze conformeren zich juist aan de groep waardoor zij niet opvallen. De bijzondere talenten van deze kinderen worden hierdoor vaak niet gezien en niet gestimuleerd.

Op basisschool De Parkiet nemen de leerkrachten deel aan een aantal workshops over het signaleren van (hoog)begaafdheid. Zonder kennis is het lastig iets te herkennen en daarom begint de workshop met het activeren van de aanwezige kennis van de leerkrachten over dit onderwerp. Vervolgens leren de leerkrachten om doelgericht gebruik te maken van subjectieve en objectieve gegevens uit informatiebronnen zoals observaties van leerkrachten en IB-ers, gesprekken met leerlingen, vermoedens en observaties van ouders, leerlingvolgsystemen, intakeprocedures, methodegebonden toetsen en eventueel aanvullend intelligentieonderzoek.

Met een systematische werkwijze voor signalering en begeleiding komen de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen steeds beter in beeld. Het belangrijkste uitgangspunt is dat het noodzakelijk is om talenten stimulerend te signaleren vanuit een rijke leeromgeving. Excellent onderwijs wordt vormgegeven door competente leerkrachten en is ingebed in beleid en organisatie. Dit biedt de basis van waaruit talenten van alle leerlingen zichtbaar kunnen en mogen zijn.