Binnen thema: Begaafdheid

Begaafdheid

(Hoog)begaafdheid

Ongeveer 10% van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op (hoog)begaafdheid. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde leerlingen over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in hoge prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, met onderwijsgevenden die rijk onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Intelligentietesten

Intelligentietesten

De meest gebruikte test is de WISC-III NL. Dit is een intelligentietest voor 6 tot 17 jarigen. De test bestaat uit 13 subtesten. Er wordt een totaal IQ gemeten, een verbaal IQ en performaal IQ. De verbale subtesten doen vooral een beroep op verworven kennis en informatie en het vermogen tot  redeneren in woorden. De performale subtesten meten probleemoplossend vermogen, ruimtelijk inzicht en visueel-motorische vaardigheid. Bij de performale subtesten speelt de tijdsfactor een belangrijke rol. Hoe sneller gehandeld, hoe beter de prestatie.

De WPPSI-III NL is een intelligentietest voor kinderen van 2,5 tot 8 jaar. Ook hier wisselen verbale en performale subtesten elkaar af. De verbale intelligentie omvat vaardigheden als woordenschat, taalgevoel, redeneervermogen. De performale intelligentie betreft praktisch handelen, het oplossen van problemen, motorische vaardigheden en ruimtelijk inzicht.

De WAIS-III-NL en WAIS-IV-NL zijn intelligentietesten voor adolescenten en volwassenen tussen de 16 en 85 jaar. Er wordt een totaal IQ gemeten, een verbaal IQ en performaal IQ.

De RAKIT-2 is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar en meet de algemene intelligentie, het totale IQ. Daarnaast geeft de RAKIT specifieke informatie over vier intelligentiefactoren: een perceptuele redeneerfactor, een verbale leerfactor, een ruimtelijke oriëntatiefactor en een verbale vlotheidsfactor.  In de RAKIT zitten taken die een beroep doen op associatief, creatief denken.

Voor leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben kan de Raven Standard Progressive Matrices of de SON 6-40 gebruikt worden. Dit zijn beide non-verbale intelligentietesten.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties