Bijdragen met de tag: stimuleren

Veel aanvragen subsidie voor begaafde leerlingen

Vrijwel alle samenwerkingsverbanden hebben een aanvraag ingediend in het kader van de subsidieregeling. Er is sprake van een grote diversiteit in de plannen. Expertiseontwikkeling, kennisdeling en regionale samenwerking zijn daarbij belangrijk.

Regeling subsidie begaafde leerlingen gepubliceerd

De regeling waarmee samenwerkingsverbanden passend onderwijs (PO en VO) subsidie kunnen aanvragen om het onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor begaafde leerlingen verder te ontwikkelen is op 7 december jl. gepubliceerd.
1 MB

Talent Education Toolkit for Teachers (TETT)

In het Erasmus-plus project Talent Education hebben leraren, wetenschappers en opleiders samengewerkt om nieuwe leermethodes te ontwikkelen aangepast aan de leerbehoeftes van diverse groepen kinderen en adolescenten. De TETT is een gezamenlijke "toolkit"

Stimuleren van creativiteit en persoonlijke groei staat centraal tijdens NTCN-conferentie op 14 en 15 november!

Tijdens de tweedaagse conferentie op 14 en 15 november is veel aandacht voor het stimuleren van creativiteit en persoonlijke groei. U kunt dagelijks kiezen uit 15 inspiratiesessies, 30 interessante workshops en diverse interactieve lezingen.
Redactie SLO
3 jaar geleden
700
796 KB

Kwaliteitskaart Onderzoekend en ontwerpend leren

In deze kwaliteitskaart wordt uitgelegd hoe de didactiek van onderzoekend en ontdekkend leren past bij de kenmerken van begaafde leerlingen. Er worden suggesties gegeven om een vraaggericht leerklimaat te creƫren.
Redactie SLO
3 jaar geleden
5292

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen binnen samenwerkingsverbanden

De resultaten van het onderzoek dat SLO i.s.m. het Ministerie van OCW heeft uitgevoerd om de ontwikkelingen en ambities van samenwerkingsverbanden te inventariseren, zijn gepubliceerd op talenstimuleren.nl.
Redactie SLO
3 jaar geleden
1902

Veel aandacht voor 'dubbel bijzondere' leerlingen

Tijdens de vier regionale conferenties 'Dubbel Bijzonder' is er volop kennis, ervaring en expertise gedeeld over begaafde kinderen met kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen. Met nieuwe tools, inzichten en inspiratie voor de ruim 325 deelnemers.
Redactie SLO
3 jaar geleden
1211
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties