Bijdragen met de tag: professionalisering

Uitdagend en functioneel taalonderwijs

Taalonderwijs kan veel rijker en betekenisvoller dan de meeste scholen nu gewend zijn. Er ligt een te sterke nadruk op schriftelijke taal, waarbij de opdrachten in de werkboeken grotendeels gesloten zijn, want er moet een antwoordenboek bij passen. Hierdo

Rekenonderwijs kan anders

Rekenonderwijs wordt op de meeste scholen vooral bepaald door (de inhoud en opbouw van) de rekenmethode. Leerlingen worden geacht die te volgen in het daarin aangegeven tempo en volgorde en met de in de werkboeken aangeboden vormen. Dat is niet wat artike

Lerend netwerk ICT, iets voor u?

De PO-Raad start een lerend netwerk ICT om de verdere professionalisering van schoolbesturen op dit gebied te stimuleren.
Redactie SLO
855
6 MB

Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs

Een praktische toolkit waarmee je je onderwijsrepertoire van gedifferentieerd uitdagende lessen bijna eindeloos kan uitbreiden. Daarbij bouw je stapsgewijs voort op wat je wil en al kan, zodat je in flow blijft en controleverlies en verveling voorkomt.
Redactie SLO
7209

Onderzoek online workshop 'Verrijkend onderwijs'

Doe je mee aan het onderzoek over de online workshop 'Verrijkend onderwijs voor talentvolle en begaafde leerlingen'? We willen graag de invloed hiervan op je mening, kennis en attitude t.a.v. van begaafdheid en verrijkend onderwijs in kaart brengen.
Redactie SLO
1758

Project BOKS-We zijn altijd bij onze kern gebleven

Blog over de ontwikkelingen binnen project BOKS, een nieuwe innovatieve tool voor het basisonderwijs om talent te stimuleren en diversiteit in de klas te omarmen.

Respondenten gezocht: Onderzoeksproject 'Lesgeven aan begaafde leerlingen'

De Erasmus Universiteit Rotterdam zoekt respondenten voor het onderzoeksproject 'Lesgeven aan begaafde leerlingen; Een Nederlands onderzoek naar overtuigingen van docenten over hoogbegaafde/ excellente leerlingen'
Redactie SLO
2424
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties