Bijdragen met de tag: quickscan

98 KB

Talentontwikkeling?

In dit artikel wordt beschreven hoe een vmbo-school op geheel eigen en creatieve wijze gebruik heeft gemaakt van de hulpmiddelen van SLO om te komen tot een aanpak voor talentontwikkeling.
Redactie SLO
1436
590 KB

'De hele week (hoog)begaafd'

Collectief praktijkonderzoek in opdracht van de Katholieke Pabo Zwolle voor de Masteropleiding Leren en Innoveren.
3 MB

Hoe gaan we om met best presterende leerlingen?

Publicatie van Inspectie van het Onderwijs - maart 2015 -De huidige praktijk in het primair en voortgezet onderwijs, met voorbeelden en vragen ter inspiratie. In mei ontvangen de scholen (po en vo) de brochure ook per post vanuit OCW.
631 KB

Kenniskring Talent vmbo, 25 september 2014

De eerste bijeenkomst van de Kenniskring Talentontwikkeling vmbo vond plaats op 25 september 2014 in Utrecht.
Redactie SLO
2187
878 KB

Quickscan voor talentontwikkeling havo-vwo

De quickscan is een hulpmiddel om te komen tot een gezamenlijke visie en uitgangspunten voor talentontwikkeling op havo en vwo.
Redactie SLO
3888

Talentontwikkeling

Quickscan en instrumenten
Redactie SLO
6124

Quickscan - groepscreening

Een hulpmiddel voor leerkrachten bij een bewuste verkenning van begaafdheidskenmerken.
Redactie SLO
6908

Signaleren: begaafdheid (h)erkennen

Hun prestaties kunnen matig of zelfs zwak zijn en ze kunnen aanpassingsproblemen vertonen in de vorm van storend gedrag. Of ze conformeren zich juist aan de groep waardoor zij niet opvallen. De...

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties