Bijdragen met de tag: begaafdheidskenmerken

Kennis en expertise over (hoog)begaafdheid ontwikkelen

Als alle scholen over kennis en laagdrempelig beschikbare expertise op het gebied van (hoog)begaafdheid beschikken, worden begaafdheidskenmerken (h)erkend en aangesproken door verrijkend onderwijs, voor alle leerlingen.
Redactie SLO
1853

Op alle scholen expertise over (hoog)begaafdheid

Blog van de website Passend onderwijs n.a.v. een interview met Desirée Houkema (SLO) over het belang van kennis en laagdrempelig beschikbare expertise op het gebied van (hoog)begaafdheid op alle scholen.
Redactie SLO
2 MB

Kwaliteitskaart Stimulerend Signaleren

In deze kwaliteitskaart wordt uitgelegd hoe een rijke leeromgeving het mogelijk maakt dat begaafde leerlingen hun talenten kunnen laten zien en verder kunnen ontwikkelen. Een stimulerende omgeving maakt signaleren mogelijk.
Redactie SLO
8658

Inschrijving conferentie 'Bijzonder Begaafd' geopend

De inschrijving van de conferentie die op 10 november plaatsvindt in Nieuwegein is vanaf 5 oktober geopend. Mis het niet!
Redactie SLO
2794
623 KB

Hoogbegaafde leerlingen binnen Passend onderwijs

Artikel in SLO Context PO (september 2015) over 'Aandacht voor hoogbegaafde leerlingen binnen passend onderwijs'
Redactie SLO
6429

Margaret Sutherland keynote op conferentie 10 november 2015

Tijdens deze conferentie staan de bijzondere aspecten van begaafdheid en de begeleiding van 'dubbel bijzondere' leerlingen centraal. Met specifieke aandacht voor de behoeften en begeleiding van begaafde leerlingen binnen passend onderwijs.
Redactie SLO
3702

Online workshops 'Verrijkend onderwijs' (PO en VO)

Volg deze gratis online workshop bestaande uit 3 modules over (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling, ruimte voor onbegrensd leren en verrijkend onderwijs op maat!
Redactie SLO
18690
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties