Bijdragen met de tag: versnellen

Versneld/verrijkt vwo op het Helen Parkhurst

Getalenteerde vwo-leerlingen meer uitdagen is de gedachte achter de regeling versneld/verrijkt vwo die sinds 2016 van kracht is.

Redactie SLO
-
2543
311 KB

slim leren met een PLP

Welke doelen kies je voor je leerlingen? Kijkend naar de onderwijsbehoefte van cognitief talentvolle leerlingen is de constatering dat leerstofdoelen niet het belangrijkste zijn voor deze groep. Naast een goede relatie met de leerkracht heeft deze leerlin

Proef met recht op maatwerk op middelbare scholen

Dertig middelbare scholen doen mee aan een proef met verschillende vormen van maatwerk, waarbij de scholen uitgaan van de talenten en passies van de leerling. De leerling staat centraal en niet het systeem.
Redactie SLO
1068
2 MB

Kwaliteitskaart Stimulerend Signaleren

In deze kwaliteitskaart wordt uitgelegd hoe een rijke leeromgeving het mogelijk maakt dat begaafde leerlingen hun talenten kunnen laten zien en verder kunnen ontwikkelen. Een stimulerende omgeving maakt signaleren mogelijk.
Redactie SLO
8840
433 KB

Profielen van begaafde leerlingen

De verschillende profielen van talentvolle en begaafde leerlingen, zoals beschreven door Betts & Neihart (2010) worden in dit overzicht verder toegelicht.
Redactie SLO
20179
1 MB

Werken met leerlingen met hoge vaardigheidsscores

Het Cito Volgsysteem primair onderwijs kan behulpzaam zijn bij het afstemmen van het onderwijs op leerlingen die het heel goed doen op school en om die reden extra aandacht verdienen.
Redactie SLO
4577
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties