Bijdragen met de tag: sociaal-emotioneel

280 KB

Toolkit Challenging Young Children (NL)

De Toolkit Challenging Young Children maakt deel uit van de Talent Education Toolkit for Teachers. De Online Toolkit is ontwikkeld voor pedagogische medewerkers en leerkrachten groep 1/2 en omvat handvatten voor een "holistische" benadering van peuters e
1 MB

Talent Education Toolkit for Teachers (TETT)

In het Erasmus-plus project Talent Education hebben leraren, wetenschappers en opleiders samengewerkt om nieuwe leermethodes te ontwikkelen aangepast aan de leerbehoeftes van diverse groepen kinderen en adolescenten. De TETT is een gezamenlijke "toolkit"

Workshops en keynote Jim Delisle op 12 en 13 oktober

Tijdens de conferentie 'Bijzonder Begaafd' op 12 oktober a.s. verzorgt Jim Delisle de keynote en diverse workshops over het tegemoet komen aan intellectuele en emotionele behoeften van begaafde leerlingen.
Redactie SLO
4 jaar geleden
1137
2 MB

Kwaliteitskaart Stimulerend Signaleren

In deze kwaliteitskaart wordt uitgelegd hoe een rijke leeromgeving het mogelijk maakt dat begaafde leerlingen hun talenten kunnen laten zien en verder kunnen ontwikkelen. Een stimulerende omgeving maakt signaleren mogelijk.
Redactie SLO
5 jaar geleden
9545

Bouwen aan executieve vaardigheden

Het Almeers Talentenlab heeft een aparte groep voor begaafde leerlingen die extra training en begeleiding nodig hebben op het gebied van executieve vaardigheden en op sociaal en emotioneel gebied.

Redactie SLO
-
7671
3 MB

Talentontwikkeling op het vmbo

In de publicatie 'Talentontwikkeling op het vmbo' worden negen vmbo-scholen geportretteerd die op verschillende wijze invulling geven aan talentontwikkeling. In aansluiting hierop worden in een stappenplan handreikingen gedaan voor de wijze waarop scholen
Redactie SLO
6 jaar geleden
2360
1 MB

Werken met leerlingen met hoge vaardigheidsscores

Het Cito Volgsysteem primair onderwijs kan behulpzaam zijn bij het afstemmen van het onderwijs op leerlingen die het heel goed doen op school en om die reden extra aandacht verdienen.
Redactie SLO
6 jaar geleden
4700

Onderwijs onderzocht: Versnellen, ja of nee

In Nederland staan we huiverig tegenover versnellen. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg is het motto. Keuzes hierover worden vaak niet op feiten gebaseerd.
1 MB

Handreiking (hoog)begaafdheid

Handreikingen met links en suggesties, met als doel om zicht te geven op wat (hoog)begaafdheid is en hoe je als leerkracht hiermee om kunt gaan in de klas.
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties