Bijdragen met de tag: hoogbegaafdheid-in-zicht

450 KB

Hoe ben jij knap?

Vragenlijst voor leerlingen, waarmee de leervoorkeur van leerlingen in beeld gebracht kan worden, gebaseerd op de meervoudige intelligentietheorie (Gardner).
Redactie SLO
18440
256 KB

Denkprofielen (Sternberg)

Vragenlijst voor leerlingen, waarmee het denkprofiel van leerlingen in beeld gebracht kan worden.
Redactie SLO
12528

Quickscan - groepscreening

Een hulpmiddel voor leerkrachten bij een bewuste verkenning van begaafdheidskenmerken.
Redactie SLO
6908

Signaleren: begaafdheid (h)erkennen

Hun prestaties kunnen matig of zelfs zwak zijn en ze kunnen aanpassingsproblemen vertonen in de vorm van storend gedrag. Of ze conformeren zich juist aan de groep waardoor zij niet opvallen. De...

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties