Bijdragen met de tag: doorlopende leerlijn

3 MB

Sportieve leerlingen in de bovenbouw van vmbo-bb/k

De publicatie beschrijft drie varianten waarmee scholen de talenten van sportieve basis- en kaderleerlingen verder kunnen helpen ontplooien en hen voor kunnen bereiden op vervolgstudie en beroep.
Redactie SLO
5 jaar geleden
1779
6 MB

Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs

Een praktische toolkit waarmee je je onderwijsrepertoire van gedifferentieerd uitdagende lessen bijna eindeloos kan uitbreiden. Daarbij bouw je stapsgewijs voort op wat je wil en al kan, zodat je in flow blijft en controleverlies en verveling voorkomt.
Redactie SLO
5 jaar geleden
7564
1 MB

Talentontwikkeling op de havo

In deze publicatie 'Talentontwikkeling op de havo'  doet Peter Bunnik verslag van de discussie die hij heeft gevoerd met een aantal docenten, afdelingsleiders en schoolleiders uit het voortgezet onderwijs over profilering van de havo en de...
Redactie SLO
7 jaar geleden
4445
609 KB

Ruimte voor ieders talent

Investeringsagenda voor de periode 2011-2015, het antwoord van de VO-raad op de vraag hoe Nederland haar beschikbare talenten nog beter kan benutten.
Redactie SLO
8 jaar geleden
2952
829 KB

Doorstroom en talentontwikkeling

Beoordeling van de Onderwijsraad over de inrichting van het onderwijs aan 12-18-jarigen vanuit de uitdagingen en aansporingen die het leerlingen biedt om een zo hoog mogelijk niveau te halen.
Redactie SLO
8 jaar geleden
3164
137 KB

Actieplan Beter Presteren

Het actieplan Beter presteren bevat een samenhangend pakket aan maatregelen om elk talent te benutten en te streven naar een ambitieuze leercultuur in het voortgezet onderwijs.  
Redactie SLO
8 jaar geleden
3090
196 KB

Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs

Agenda voor de periode 2008-2011, opgesteld door de VO-Raad en het Ministerie van OCW op basis van een gedeelde analyse van de situatie en trends in het voortgezet onderwijs.
Redactie SLO
8 jaar geleden
2869
1 MB

Focus op talentontwikkeling & excelleren in het vo

Dit onderzoek geeft inzicht in de manier waarop het vo inhoud geeft aan het aanbod en de begeleiding van (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen.
Redactie SLO
8 jaar geleden
5865

Talentenlijn

Uitleg Talentenlijn: materiaal voor slimme kleuters + handleiding voor de leerkracht

Redactie SLO
-
2265
4 MB

Kansen voor talent

Resultaten en beschrijvingen van good practices van 28 excellentieprojecten (2009-20012).
Redactie SLO
8 jaar geleden
4442
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties