Bijdragen met de tag: mbo

Opleiding Meer- en hoogbegaafdheid Onderwijs en Begeleiding

De Opleiding Meer- en hoogbegaafdheid Onderwijs en Begeleiding heeft nog plaatsen beschikbaar!
265 KB

Wat kan en mag in het voortgezet onderwijs?

In dit overzicht wordt duidelijk wat er kan en mag binnen hetĀ voortgezet onderwijs wat betreft extra aanbod aan getalenteerde, begaafde leerlingen. Het overzicht is in samenwerking met het ministerie van OCW tot stand gekomen. Het geeft...
Redactie SLO
3109
3 MB

Sportieve leerlingen in de bovenbouw van vmbo-bb/k

De publicatie beschrijft drie varianten waarmee scholen de talenten van sportieve basis- en kaderleerlingen verder kunnen helpen ontplooien en hen voor kunnen bereiden op vervolgstudie en beroep.
Redactie SLO
1761
6 MB

Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs

Een praktische toolkit waarmee je je onderwijsrepertoire van gedifferentieerd uitdagende lessen bijna eindeloos kan uitbreiden. Daarbij bouw je stapsgewijs voort op wat je wil en al kan, zodat je in flow blijft en controleverlies en verveling voorkomt.
Redactie SLO
7209
3 MB

Talentontwikkeling op het vmbo

In de publicatie 'Talentontwikkeling op het vmbo' worden negen vmbo-scholen geportretteerd die op verschillende wijze invulling geven aan talentontwikkeling. In aansluiting hierop worden in een stappenplan handreikingen gedaan voor de wijze waarop scholen
Redactie SLO
2313

Determinatie-instrument

Het determinatie-instrument is bedoeld om leerlingen uit de theoretische leerweg en hun ouders te ondersteunen bij het maken van keuzes in de leerloopbaan en om de school te ondersteunen bij het adviseren hierover.
Redactie SLO
2316

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

In deze publicatie wordt een leerroute beschreven voor leerlingen uit de theoretische leerweg die de capaciteit hebben om versneld door te stromen naar mbo en vervolgens hbo.
Redactie SLO
2129

Goed voorbereid verder met wiskunde

Deze publicatie informeert tl-opleidingen over mogelijkheden om hun leerplan voor het vak wiskunde te verrijken voor leerlingen die doorstromen naar een wiskunde-intensieve mbo-opleiding of naar 4 havo.
Redactie SLO
2001
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties