Inloggen?

Inloggen Help

IVIO@School

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs
 • Speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
  • Speciaal onderwijs (SO)
  • Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO)
  • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Gymnasium

Type instantie

 • Opleidingsinstituut

Diensten

 • IVIO@School biedt door middel van afstandsonderwijs en/of blended learning die ondersteuning die het mogelijk maakt om alle leerlingen binnen Nederland die cognitief in staat zijn onderwijs te volgen op vmbo-tl niveau of hoger, een regulier diploma te laten behalen.

Expertise

 • Oplossingsgericht werken
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
 • IVIO@School concentreert zich op de leerlingen binnen Nederland, met onderwijskundige expertise gericht op ‘bijzondere’ leerlingen. In het afstandsonderwijs van IVIO@School zijn de uitgangspunten van de oprichter van IVIO in 1936, de onderwijskundige professor dr. Philip Kohnstamm terug te vinden, namelijk het individualiseren, activeren en actualiseren.