Inloggen?

Inloggen Help

Voorsprong in Talent

Sector(en)

 • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
 • Primair onderwijs (PO)
 • Speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs (VO)

Type instantie

 • Eigen praktijk

Diensten

 • Diagnostiek en begeleiding leerlingen
  • Faalangstreductietraining
  • Individuele begeleiding
  • Schoolkeuze en beroepskeuze onderzoek
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Studie- en huiswerkbegeleiding
 • Ontwikkeling lesmethoden en –materialen
 • Ouderadvisering
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching
  • Materialenvoorlichting
  • Schoolontwikkeling

Expertise

 • Beelddenken
 • Dubbel bijzonder
  • begaafd en emotionele problemen
  • begaafd en lees/ spellingsproblemen
  • begaafd en motorische problemen
  • begaafd en rekenproblemen
  • begaafd en sociale problemen
  • begaafd en werkhoudingsproblemen
 • Executieve functies
 • Faalangst
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
Organisatie: Corlaer College
Functie: Begeleider (hoog)begaafde leerlingen, Coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling, Onderbouw, Bovenbouw, Mentor, Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Begeleider peergroep(en), Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, begeleider kinderen met problematiek binnen HB