Inloggen?

Inloggen Help

Nieuwe Baarnsche School

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)

Onderwijsaanpassingen PO

 • Compacten en verrijken
  • Rekenen
  • Taal
 • Versnellen
  • Overslaan van een groep
 • Extra verrijkingsaanbod wanneer het reguliere compacten/ verrijken niet voldoende blijkt te zijn. Dit aanbod kan eventueel individueel begeleid worden buiten de groep.

Aanvullend aanbod en begeleiding PO

 • Peergroeponderwijs (plusklas, verrijkingsgroep)

Omvang peergroup

 • 1 - 2 uur
 • 3 - 4 uur

Organisatie peergroup

 • Binnenschools

Groepen PO

 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8

Aandacht voor talentontwikkeling en begaafdheid

 • Het maakt onderdeel uit van onze visie op onderwijs en is zichtbaar in de schoolpraktijk
 • Er heeft teamscholing plaats gevonden op dit thema
 • Er vindt hierover regelmatig bij- of nascholing plaats
 • Er is tenminste één gespecialiseerd teamlid op het gebied van begaafdheid
 • Tenminste één teamlid wordt hiervoor met tijd en geld gefaciliteerd
Organisatie: Nieuwe Baarnsche School
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep)