Inloggen?

Inloggen Help

Kikidio Velp

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Gymnasium

Type instantie

 • Eigen praktijk

Diensten

 • Ontwikkeling lesmethoden en –materialen
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching
  • Materialenvoorlichting
  • Schoolontwikkeling
 • Kikidio Velp is gespecialiseerd in het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen en jongeren en helpt hen bij het accepteren van hun begaafdheid. Wij dagen hen uit om weer plezier te krijgen in het leren en bieden naast individuele begeleiding ook plusklassen aan. De nadruk ligt daarbij op acceptatie, vergroten van welbevinden, leren doorzetten en het ontwikkelen van cognitieve functies zoals breed denken, waarnemen en analyseren. Wij baseren ons handelen onder andere op mediërend leren van Prof. Feuerstein. Wij begeleiden ook leerlingen die thuis zijn komen te zitten. Hierbij gaan wij eerst uit van het hervinden van vertrouwen in een veilige omgeving, waarna langzaam weer stapjes worden gezet richting het willen leren, het aangaan van uitdagingen en een mogelijke terugkeer naar school. Verder verzorgt Kikidio Velp workshops voor het PO en het VO op maat. Onderwerpen kunnen zijn: signaleren van begaafdheid, omgaan met Overexitabilities, Medieërend Leren, etc. Kikidio is anders, niet meer van hetzelfde, het is eigenlijk gewoon leuk.

Expertise

 • Dubbel bijzonder
  • begaafd en emotionele problemen
  • begaafd en lees/ spellingsproblemen
  • begaafd en rekenproblemen
  • begaafd en schrijfproblemen
  • begaafd en sociale problemen
  • begaafd en waarnemingsproblemen
  • begaafd en werkhoudingsproblemen
 • Executieve functies
 • Faalangst
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
 • Mediërend Leren (Prof. Feuerstein) en Overexitabilities (Dabrowski)
Organisatie: Kikidio Velp
Functie: Eigenaar van en Specialist Begaafdheid